0%

Ավագ դպրոց

Ընդունելության համար անհրաԺեշտ փասթաթղեր
 • Դիմում ծնողից
 • 2 լուսանկար 3x4 չափի
 • Հաշվառման տեղեկանք
 • Ծննդյան վկայականի պատճեն
 • Տեղեկանք երեխայի առոջության մասին
 • Անձնական գործ և փոխադրման թերթիկ
 • Հիմնական կրթության վկայական
Ընդունելության համար աշակերտները անցնում են քննություն: Բոլոր քննությունների համար աշակերտները ներկայանում են 1000, քննությունների մեկնարկը 1030-ին։

Քննություն

Կրտսեր դպրոց
 • Հարցազրույց
 • IQ Թեստ

Քննություն

Միջին դպրոց
 • Հայոց լեզու
 • Անգլերեն
 • Մաթեմատիկա
 • Հարցազրույց

Քննություն

Ավագ Դպրոց
 • Հայոց լեզու
 • Անգլերեն
 • Մաթեմատիկա
 • Հարցազրույց